img

www.lalalu.pl

img

Regulamin

1. Współpraca z naszym serwisem odbywa się w oparciu regulamin akceptowany z chwilą dodania pierwszego wpisu.

2. Każdy wpis w naszym serwisie musi posiadać odpowiedni opis: prawdziwy, rzetelny oraz unikalny.

3. Osoba dodająca wpis oświadcza, że ma do tego upoważnienie oraz że tak strona, jak i jej opis, są zgodne z regulaminem i prawem polskim.

4. Osoba dodająca wpis bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem i regulaminem.

5. Administracja serwisu pełni rolę moderatora działalności użytkowników.

6. Administratorzy mają prawo do zmieniania lub usuwania wpisów użytkowników. Administracja może wprowadzać też zmiany w regulaminie.

7. Regulamin obowiązuje wraz ze wszystkimi zmianami. Jego aktualna treść znajduje się na stronach serwisu.